0 1 min 3 yrs

Memberikan materi pada Rapat Kerja DPC Syarikat Islam Karawang, tentang Catur Program Syarikat Islam dan percepatan pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan Syarikat Islam

sumber: facebook.com/willy.tjokro