0 1 min 3 yrs

Syarikat Islam : Ummat muslim jangan terprovokasi dengan aksi brutal di selandia baru.

sumber: youtube.com/watch?v=wa5EeOKRGn8